lördag 21 januari 2012

MITT BARNBARN LIAM MÅLAR SIN FÖRSTA TAVLA, TITANIC

I går målade Liam 8 år sin första tavla som visar Titanic´s undergång. Canvas spänd på en platta. Grundad med färgmist på flaska i olika blå nyanser. Efter torkning duttade han på färg från en   färgdyna. Målade gjorde han med acrylfärger. Signaturen i bästa konstnärsstil som pricken över i.


RMS Titanic (Kungliga postångaren Titanic) var en oceanångare byggd för atlantrutten SouthamptonNew York. Fartyget, som byggdes för att transportera passagerare, dagligvaror och post, var vid tidpunkten för sjösättningen, tillsammans med sitt systerfartyg Olympic, världens största passagerarfartyg.
Den 14 april 1912 var Titanic på sin jungfruresa från Southampton, England på väg mot New York, USA. Strax före midnatt kolliderade Titanic med ett isberg och skadade sitt skrov så olyckligt att hon på knappa tre timmar sjönk till Atlantens botten varvid 1 517 personer omkom. Skeppets undergång blev därmed en av historiens största marina katastrofer i fredstid.
En orsak till det stora antalet dödsoffer vid förlisningen var att fartyget, som hade 2 207 människor ombord, endast hade utrustats med livbåtar för 1 178 personer. En oproportionerligt hög andel män fanns bland dödsoffren då man prioriterade att rädda kvinnor och barn.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar